Υποδομές

Το Τμήμα στεγάζεται στα νέα κτίρια του Παραρτήματος Πρέβεζας στην περιοχή Ψαθάκι της Πρέβεζας. Διαθέτει επαρκείς χώρους και εξοπλισμένα εργαστήρια με σύγχρονους Η/Υ. Ειδικότερα το Τμήμα διαθέτει 5 αίθουσες διαλέξεων, 3 εργαστήρια εξοπλισμένα με υπολογιστές και 1 αμφιθέατρο. Επιπλέον το στο κτίριο διατίθεται κοινό αμφιθέατρο για εκδηλώσεις και των δύο Τμημάτων του Παραρτήματος Πρεβέζης.