Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ιδρύθηκε με Προεδρικό Διάταγμα το οποίο δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 179/Σεπττέμβριος 1999) και τοποθετήθηκε στο Παράρτημα Πρέβεζας του ΤΕΙ Ηπείρου και στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Η δε έναρξη λειτουργίας του έγινε το ακαδημαϊκό έτος 1999 – 2000. Η αρχική ονομασία του Τμήματος ήταν «Τμήμα Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών». Το Τμήμα μετονομάστηκε σε τμήμα «Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής» με την Υπουργική Απόφαση Φ253/28310/Β6 που δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 368/3 Απριλίου 2003).