Οδηγός σπουδών

Μπορείτε να κατεβάσετε τον οδηγό σπουδών του Τμήματος:

Οδηγός Σπουδών

Προσοχή από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 το πρόγραμμα σπουδών αλλάζει!
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012