Διοικητικό προσωπικό

Το διοικητικό προσωπικό του Τμήματος αποτελείται από:

ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ)

ΠΑΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛ.2682050560)

ΚΛΗΜΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛ.2682050635)

ΦΑΞ 2682050631