Ύλη μαθημάτων εξεταστικής Ιουνίου 2013

Ενημερωθείτε για την ύλη των μαθημάτων:

-Κοινωνιολογία της οικονομίας από εδώ

-Εσωτερικός έλεγχος από εδώ

-Επιχειρησιακή στρατηγική και πολιτική από εδώ

-Ιστορία οικονομικών θεωριών από εδώ

-Μάρκετινγκ  χρημ. και τραπεζικών οργανισμών από εδώ

-Εργατικό δίκαιο από εδώ

-Καινοτομία και επιχειρηματικότητα από εδώ

-Μακροοικονομική από εδώ

-Αρχές διοίκησης επιχειρήσεων από εδώ

-Χρημ. Λογιστική ΙΙ από εδώ

-Λογιστική Εταιριών από εδώ

-Λογιστική Κόστους από εδώ

-Ανάλυση και διαχείριση χαρτοφυλακίου από εδώ

-Πληροφορική ΙΙ από εδώ

-Χρημ. ανάλυση από εδώ

-Επιχειρησιακή έρευνα από εδώ

Επίσης επισκεφτείτε το e-class του Τμήματος

Για όσους θα δώσουν στην πτυχιακή εξεταστική τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου ακολουθεί η ύλη των μαθημάτων:

-Μικροοικονομία από εδώ

-Μαθηματικά για οικονομολόγους από εδώ

-Αρχές ασφαλιστικής επιστήμης από εδώ

-Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων από εδώ

-Νέα οικονομία και νέα τεχνολογία από εδώ

-Οικονομικά της εργασίας από εδώ

-Διοίκηση χρημ οργανισμών από εδώ

-Οικονομοτεχνικές μελέτες από εδώ

-Αρχές μάρκετινγκ από εδώ

-Διεθνείς οικονομικές σχέσεις από εδώ

-Χρημ. διοίκηση και πολιτική ΙΙ από εδώ

-Τραπεζική Λογιστική από εδώ