Σχολή ΣΔΟ

Η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) του ΤΕΙ Ηπείρου αποτελείται από 5 Τμήματα: