Νέα επαγγελματικά δικαιώματα Λογιστή-Φοροτέχνη

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτέχνη

Μετά από μακροχρόνιους αγώνες  το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής κατάφερε οι απόφοιτοι του, με πρόσφατο Νόμο (υπ΄αριθμ. 3912) που δημοσιεύτηκε 17/2/2011 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, να αποκτήσουν τη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτέχνη. Μέχρι σήμερα τη δυνατότητα αυτή είχαν μόνο οι πτυχιούχοι των Οικονομικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων και οι απόφοιτοι των Τμημάτων Λογιστικής, Εμπορίας και Διαφήμισης και Διοίκησης Επιχειρήσεων των ΤΕΙ. Ειδικότερα με το νέο Νόμο η απαιτούμενη προϋπηρεσία για τη χορήγηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ΄τάξεως συμπεριλαμβάνει πλέον και τους αποφοίτους του Τμήματος και αντί τετραετούς που είναι σήμερα γίνεται διετής, ενώ η άδεια του Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄τάξεως απαιτεί πενταετή προϋπηρεσία. Επιπλέον οι πτυχιούχοι του Τμήματος που διαθέτουν μεταπτυχιακό δίπλωμα στην οικονομική επιστήμη και χρησιμοποιούν επαγγελματικά το πτυχίο τους ή το μεταπτυχιακό τους μπορούν να εγγραφούν στο οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.

Έτσι πλέον οι απόφοιτοι του Τμήματος εκτός από την επαγγελματική απασχόληση στον τραπεζικό τομέα, στην ασφαλιστική αγορά, το χρηματιστήριο και τον εσωτερικό έλεγχο-ελεγκτική,   μπορούν να εργαστούν και ως  λογιστές-φοροτέχνες.Για περισσότερες πληροφορίες οι απόφοιτοι του Τμήματος να απευθύνονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της περιοχής τους που είναι ο αρμόδιος φορέας για την χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Λογιστή φοροτεχνικού Γ΄και Β΄τάξεως.