ΛΗΨΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα λήψης βεβαίωσης Σπουδών μέσω διαδικτύου.

Ενημερωθείτε από εδώ