Κυρίτσης Κωνσταντίνος

Επιστημονικές σελίδες

http://www.softlab.ntua.gr/~kyritsis

http://www.ckscientific.com

email: ckiritsi@teiep.gr

         c_kyritsis@yahoo.com

tel: 2682050641

     210-2715478