Ιστοσελίδα νέου Τμήματος

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του νέου Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ( accfin.teiep.gr ) για να ενημερωθείτε για τις τελευταίες ανακοινώσεις