Επαγγελματικά δικαιώματα διδασκαλίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Μετά από πολύ δύσκολους και ανυποχώρητους αγώνες επί πολλά χρόνια, με την αριθ. 108112/Δ2/20-09-2011 Υ.Α. οι απόφοιτοι του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής του ΤΕΙ Ηπείρου αποκτούν «τη δυνατότητα ανάθεσης ως εκπαιδευτικοί της ειδικότητας ΠΕ18.03 Λογιστικής» και συνεπώς να διδάσκουν ως καθηγητές στη Β΄ βάθμια εκπαίδευση.

α) Για να διοριστεί ένας καθηγητής στη β΄ βάθμια εκπαίδευση ως μόνιμος θα πρέπει να αξιολογηθεί με τις διαδικασίες του Ανώτατου Συμβούλιου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), να συμμετέχει στη σχετική προκήρυξη, να δώσει εξετάσεις κ.ο.κ. ενώ έχει και τη δυνατότητα διορισμού και ως αναπληρωτής και ωρομίσθιος.
β) Για να διοριστεί ως αναπληρωτής ή ωρομίσθιος θα πρέπει να απευθυνθεί στις κατά τόπους Διευθύνσεις β΄ βάθμιας εκπαίδευσης. Οι σχετικές διαδικασίες διεξάγονται κάθε χρόνο συνήθως το μήνα Μάιο, όπου επίσης μετά από προκήρυξη ο υποψήφιος καταθέτει τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και αξιολογείται.

Τα μαθήματα που έχουν τη δυνατότητα οι απόφοιτοι του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής να διδάξουν είναι λογιστικά και οικονομικά. Αναλυτικότερα είναι τα εξής:

Α΄ ανάθεση:
Αρχές Γενικής Λογιστικής
(Β΄τάξης του τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών)
Στοιχεία Λογιστικής Εταιριών
Λογιστικές Εφαρμογές – Γ΄Κατηγ. Μηχ/νη Λογιστική
(της ειδικότητας Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών)

Β΄ ανάθεση:
Στοιχεία Τουριστικής Οικονομίας
Χρήση Η/Υ (λογιστικά φύλλα)
Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη
Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική
Τουριστική Θεωρία και Εφαρμογές Η/Υ
(για τη Β΄ τάξη του τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών)
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Ι
(επιλογής, για τη Γ΄ τάξη του τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών)
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ
(της ειδικότητας Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών)
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ
Λειτουργίες Ξενοδοχειακών Μονάδων
Τουριστικό Μάρκετινγκ
Λειτουργίες Τουριστικών Γραφείων, Τουριστικοί Ναύλοι, Τουριστικά Πακέτα
Τουριστικές Εφαρμογές Η/Υ
(της ειδικότητας Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων)