Αντικείμενο σπουδών

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής έχει ως αποστολή να προάγει την μετάδοση των γνώσεων της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης και της Ελεγκτικής, να διεξάγει εφαρμοσμένη έρευνα, και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.