Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής. Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ανήκει στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Ηπείρου και εδρεύει στην πόλη της Πρέβεζας. Κύριος σκοπός του τμήματος είναι η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής και της Λογιστικής-Ελεγκτικής.

Το ανανεωμένο πρόγραμμα σπουδών του τμήματός μας παρέχει γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα σχετικά με τη χρηματοοικονομική λειτουργία, καθώς και την οργάνωση και λειτουργία των λογιστικών και ελεγκτικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Με κατοχυρωμένα τα επαγγελματικά δικαιώματα του Λογιστή-Φοροτέχνη αλλά και της διδασκαλίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι απόφοιτοί μας εξασφαλίζουν τα απαραίτητα επαγγελματικά εφόδια στη συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος διαθέτει άρτια επιστημονική κατάρτιση και παρουσιάζει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα με δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.

Το Τμήμα στεγάζεται σε καινούριες κτιριακές εγκαταστάσεις με καλά οργανωμένες υποδομές, που περιλαμβάνουν μεγάλα αμφιθέατρα, σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίες και εργαστήρια Η/Υ. Επιπλέον, οι φοιτητές μας έχουν πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη του Παραρτήματος Πρέβεζας, η οποία είναι μέλος του δικτύου των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών (Heal-link) και διαθέτει μεγάλη συλλογή ελληνικών και ξενόγλωσσων τίτλων βιβλίων, επιστημονικών περιοδικών, οπτικοακουστικού υλικού κλπ.