Δημοσιεύσεις

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

 1. "A Cointegration Analysis of the Οfficial and Parallel Foreign Exchange Markets for Dollars in Greece", στο International Journal of Finance and Economics (με Γ. Π. Κουρέτα), 1998(3) pp. 261-276.
 2. "Wage-setting, Taxes and Demand for Labour in Greece: Α Multivariate Analysis of Cointegrating Relations", Journal of Policy Modeling (με Γ. Π. Κουρέτα), 22(2), 2000 pp. 171-195.
 3. "Long-Run Purchasing Power Parity and Structural Change: The Official and Parallel Foreign Exchange Markets for Dollars in Greece", International Economic Journal, (με Γ.Κουρέτα) Fall , 2001 pp.109-128.
 4. "Black and Official Exchange Rates in Greece: An Analysis of their Long-Run Dynamics", 1998, Journal of Multinational Financial Management, (με Γ.Π. Κουρέτα), (11) 2001 pp.295-314.
 5. "Πολιτικές Απασχόλησης στις Οικονομίες Μετάβασης: Η Περίπτωση των Χωρών της Κεντρικής Ευρώπης", Βήμα των Διεθνών Σχέσεων, Τεύχος 8, Καλοκαίρι 1998. (με Χ. Ναξάκη).
 6. "Συστήματα Χρηματοοικονομικής Συμμετοχής των Εργαζομένων στις επιχειρήσεις: προβλήματα, προοπτικές και προτάσεις πολιτικής" Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων (με Χ. Ναξάκη) τεύχος 12, Οκτώβριος 1998.
 7. "Οι επιδράσεις των εργασιακών σχέσεων στην απασχόληση και την ανεργία: Διεθνής και Ευρωπαϊκή Εμπειρία" Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, (με συνεργασία Χ. Ναξάκη) τεύχος 14, Απρίλιος 1999
 8. "Stock Market Prices, Mean Reversion and Structural Breaks: Evidence from Emerging Markets" , Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών ,τεύχος 4, 2003, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΕΙ-Ηπείρου.
 9. "Defence Spending and Economic Growth in Cyprus: A Causal Analysis”, Defence and Peace Economics, 2004 (με Χ. Κόλλια και Χ. Ναξάκη), 15(2), April, pp.1-9.
 10. "Expectations and the black market premium for foreign currency in Greece”, Applied Financial Economics, 2005, 15, 667-677, (με Π. Φ. Διαμάντη και Γ. Κουρέτα).
 11. "Dual foreign currency markets and the role of expectations: Evidence from the Pacific Basin countries”, Research in International Business and Finance, 2006 xxx pp, (μετά του Π. Φ. Διαμάντη και Γ. Κουρέτα).
 12. "Η Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης" των Ernesto Screpanti –Stefano Zamagni,εκδόσεις "Τυπωθήτω"-Γ.Δαρδανός,Αθήνα 2004.Βιβλιοκριτική στο Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών ,τεύχος 6, 2004,σελ.195, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΕΙ-Ηπείρου.
 13. "Forecasting financial volatility of the Athens Stock Exchange daily returns: An application of the Asymmetric Normal Mixture GARCH Model, στο International Journal of Finance and Economics (2010) (με Γ. Π. Κουρέτα και Α.Α.Δράκο)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

 1. "Greece" in J. Swabey (Ed), "Employment Terms and Conditions - Europe", The Wyatt Company, Brussels, 1992.
 2. "Greece" in J. Swabey (Ed.) "Employment Terms and Conditions - Europe", The Wyatt Company, Brussels, 1993.
 3. "Πρακτικές των εργασιακών σχέσεων και οι επιδράσεις τους στην απασχόληση και την ανεργία”, στο συλλογικό έργο "Προτάσεις Διαρθρωτικής Πολιτικής για τη Βιομηχανία και την Απασχόληση",Αθήνα, ΚΕΠΕ Φεβρουάριος 1996.
 4. "Εναλλακτικά Συστήματα Αμοιβών, Αποδοτικότητα των Επιχειρήσεων και Παραγωγικότητα: Η περίπτωση των Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Συμμετοχής", (με Χ.Ναξάκη),στο Σύγχρονα Ρεύματα στίς Κοινωνικές Επιστήμες(Επιμ),Ι. Νέστορος, Β. Πεσμαζόγλου και Μ. Σαματάς, Τυπωθήτω-Γιώργος Δάρδανος, Αθήνα 2000.
 5. "Οι επιδράσεις των εργασιακών σχέσεων στην απασχόληση και την ανεργία, Διεθνής και Ευρωπαϊκή Εμπειρία",(με συνεργασία Χ.Ναξάκη),στο "Η Εργασία στον 21ο Αιώνα",εκδ. Ειδική Εκδοτική,Αθήνα 2000.
 6. “Dynamics of Budget Deficits, Money and Current Account in Greece”, στον Τιμητικό Τόμο Μνήμης Α. Αγγελόπουλου, Ελληνική Εταιρεία Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Μελετών, 2006, (με Γ. Κουρέτα), Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. Ε.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

 1. Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και Αγορά Εργασίας (με Κ. Κιουλάφα), Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, Αθήνα 1990.
 2. Σύνδεση Αμοιβής με Παραγωγικότητα (με Χ. Χιονίδη και Κ.Ν. Κανελλόπουλο) Υπουργείο Εργασίας, Αθήνα, 1991.
 3. Σύνδεση αμοιβής με Παραγωγικότητα, Χρηματοοικονομικά Συστήματα Συμμετοχής. Εμπειρική Διερεύνηση για την Ελλάδα. (με Μ. Ξανθάκη, Π. Αλεξάκη, Κ. Κιουλάφα και Γ.Κυπραίο). Επιμ. Σ. Θωμαδάκης - Μ. Ξανθάκης. Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Αθηνών, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1996.
 4. Εκτιμήσεις των Βασικών Εθνικολογιστικών Μεγεθών Της Ελληνικής Οικονομίας με Βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών. (1960 - 1987) (Ερευνητική Ομάδα ΚΕΠΕ, ΥΠΕΘΟ, ΤΕ, ΕΣΥΕ), Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Αθήνα 1998.
 5. Η Απασχόληση στην Ελληνική Χαλυβουργία, (με Π. Αλεξάκη, Χ. Πιτέλη, Π. Λιαργκόβα, Ι. Τσωλά και Μ. Ιατρέλη), Μελέτες Νο 3, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, Οκτώβριος 1997
 6. Το διαχειριστικό κόστος του Ελληνικού φορολογικού συστήματος,( με Α. Μπαλφούσια),Εκθέσεις Νo: 34 ΚΕΠΕ, Αθήνα 2000 7. Οικονομικές Επιδράσεις των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας,( με Σ. Μπαλφούσια, Λ.Αθανασίου, Α.Μυλωνά),ΚΕΠΕ, Αθήνα 2001.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

 1. "Testing a Model of Trade Union Behaviour for the Greek Manufacturing Sector: Long-Run Relationships, Short-Run Dynamics and Temporal Stability", Papers and Proceedings of the Lth Conference of the Applied Econometrics Association, 1996, (with G.. Kouretas).
 2. "Wage Setting, Taxes and Demand for Labour in Greece: A Multivariate Analysis of Cointegration Relationships", Papers and Proceedings of the 1996 Annual Conference of European Association of Labour Economists, 1996, (with G. Kouretas).